KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF

Rozpoczynamy edycję 2018!

Z ogromną radością informujemy, że już dziś rozpoczynamy tegoroczną edycję Kinder+Sport Alternatywnych Lekcji WF!

W tym roku Fundacja Moniki Pyrek zrealizuje projekt w minimum 15 miastach z całej Polski w ciągu 30 dni Lekcji. Celem projektu jest zachęcenie dzieci oraz młodzieży do aktywnej zabawy, a tym samym odwrócenie tendencji do biernego uczestnictwa w rozrywce.

Alternatywne Lekcje WF to projekt, który w 2017 roku został zainicjowany przez byłą lekkoatletkę, specjalizującą się w skoku o tyczce – Monikę Pyrek, a od tego sezonu stał się on częścią międzynarodowego programu Kinder+Sport Joy of Moving. Zadaniem projektu jest mobilizowanie młodzieży do bycia aktywnymi przy jednoczesnym wykorzystaniu ich zainteresowania nowymi technologiami.

W czasie Kinder+Sport Alternatywnych Lekcji WF uczniowie szkół podstawowych (klasy 6-8) oraz ich nauczyciele mogą w asyście instruktora oraz gwiazd sportu sprawdzić swoją koordynację ruchową, refleks oraz celność na symulatorach wybranych dyscyplin sportowych. Projekt w 2018 roku zaangażuje nawet 8000 uczestników!

Projekt Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przy wykorzystaniu dofinansowania zadań z zakresu Programu „Sport dla Wszystkich 2018“ Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem projektu są także marki Rentis oraz Jurajska.