KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF

Rekrutacja na Lekcje w Szczecinie – czas, start!

Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF to wyjątkowy sposób edukacji poprzez niezapomnianą
rozrywkę, aktywizujący uczestników poprzez wspólne doświadczenie sportu w obecności instruktora i
Gwiazdy Sportu z użyciem interaktywnego symulatora konkretnej dyscypliny.

W dniach 25-27 listopada 2019 r. zapraszamy na Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF, które
odbędą się w Szczecinie w hali Netto Arena przy ul. Szafera 3/5/7 w godzinach od 8:00 do
14:30.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych klas 5-8.
W wydarzeniu w ciągu 3 dni weźmie udział nawet ponad 900 uczniów ze szkół podstawowych.
W jednym dniu w wydarzeniu wezmą udział 3 grupy (grupa może składać się maksymalnie z 120
uczestników).

Czas trwania pojedynczej lekcji to ok 105 min poprzedzony 15 minutowym spotkaniem z Mistrzem
Sportu, Panią Moniką Pyrek. Zajęcia grup odbędą się wg następującego harmonogramu:

I grupa : 08:00 – 10:00
II grupa: 10:00 – 12:00
III grupa: 12:15 – 14:15

Podczas każdej lekcji udostępnionych zostanie około 10 stanowisk interaktywnych:

• Koszykówka z wykorzystaniem interaktywnego systemu wspomagającego trening rzutowy.
• Piłka nożna z system mierzącym siłę strzału i wspomagającym celność poprzez wskazywanie
właściwego toru lotu piłki.
• Rzut piłką ręczną na bramkę z elektronicznym pomiarem siły rzutu.
• Rower stacjonarny zintegrowany z systemem Wirtualnej Rzeczywistości.
• Stanowisko VR z aplikacjami zmagań sportowych w systemie Wirtualnej Rzeczywistości.
• Bieg na 20 metrów z elektronicznym pomiarem czasu.
• Test sprawnościowy z wykorzystaniem elektronicznego refleksomierza.
• Przeciąganie liny z wykorzystaniem elektronicznego symulatora.
• Testy możliwości motorycznych i psychomotorycznych z wykorzystaniem stanowisk interaktywnych.
• Mechaniczna ścianka wspinaczkowa z ruchomymi panelami wspinaczkowymi.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesyłać poprzez e-mail na adres:
zgloszenia@fundacjamonikipyrek.pl
W zgłoszeniu należy podać:
1. Szkołę
2. Zgłaszane klasy
3. Dokładną liczbę zgłaszanych uczniów, którzy wezmą udział w Lekcji
4. Preferowany jeden dzień zajęć
5. Imię i nazwisko oraz kontakt do opiekuna grupy.

Każde dziecko, które ma wziąć udział w projekcie zobowiązane jest posiadać podpisany formularz
zgody, jest to warunek konieczny do udziału w Lekcji. Opiekun grupy deklaruje, że dostarcza zgody
rodziców na udział dzieci w Kinder+Sport Alternatywnych Lekcjach WF w dniu Lekcji (wzór formularza
zgody zostanie przesłany zrekrutowanym nauczycielom).

Zgłoszenia przesyłać można maksymalnie do dnia 15.11.2019

Decyzję o wyborze grup podejmie organizator i poinformuje o tym zgłoszonych
nauczycieli.

Projekt realizowany pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przy wykorzystaniu
dofinansowania zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich 2019 Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Partnerem projektu realizowanego w Szczecinie jest Urząd Miasta Szczecin.