Quiz olimpijski - cz. II

Pytanie
1 z 15
Według jednego z mitów twórcą Igrzysk był/a:
Następne pytanie
Czy kobiety mogły brać udział w pierwszych igrzyskach olimpijskich?
Następne pytanie
Porozumienie o pokoju bożym (ekecheriria) zobowiązywało wszystkich Greków do:
Następne pytanie
Idea igrzysk umarła na około:
Następne pytanie
W połowie którego wieku zaczęła się odradzać idea igrzysk?
Następne pytanie
Jakie sporty były rozgrywane na pierwszych nowożytnych igrzyskach?
Następne pytanie
„Moja wola życia całkowicie pokonała pragnienie zwycięstwa” – te pamiętne słowa wypowiedział:
Następne pytanie
Kto został przewodniczącym Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich?
Następne pytanie
Halina Konopacka specjalizowała się w rzucie dyskiem. Była też utalentowaną:
Następne pytanie
Pierwszymi oficjalnymi symbolami olimpijskimi są:
Następne pytanie
Siedem medali olimpijskich dla Polski zdobyła:
Następne pytanie
Kto otrzymał Order Uśmiechu czyli jedyne międzynarodowe odznaczenie przyznawane dorosłym przez dzieci?
Zakończ quiz